O nás

Profil společnosti

Společnost ALFA CLASSIC a.s. byla založena počátkem roku 1992 v Praze. Od svého vzniku se zaměřila na výrobu, prodej a distribuci základních a speciálních mycích, čisticích prostředků a tekutých mýdel, papírových ručníků, toaletního papíru a hygienických systémů . V současné době se o spokojenost našich zákazníků stará více než 70 zaměstnanců na pražské centrále, brněnském středisku a na ostatních regionálních zastoupeních v ČR.

V současné době disponujeme vlastními výrobním kapacitami, kde vyrobíme více než 2000 tun různých čisticích přípravků a tekutých mýdel za rok. Vyrobené produkty jsme schopni rozplnit do 7 druhů obalů, od 800ml lahví po 50l barely. V současné době společnost ALFA CLASSIC a.s. produkuje 33 druhů čisticích prostředků a 8 druhů tekutých mýdel.

Ve vlastní chemické laboratoři provádíme vývoj nových produktů podle nejnovějších trendů. Tyto trendy neurčuje jen výzkum, ale také požadavky našich zákazníků.

Zastupujeme nejvýznamnější evropské výrobce papírového sortimentu, dávkovačů, zásobníků, pytlů, úklidových pomůcek a dalších produktů pro úklid a hygienu. Disponujeme vlastním logistickým a skladovým areálem o rozloze více než 7.500 m2. Náš vozový park čítá 25 vozů, s nimiž obsloužíme zákazníky kdekoli v ČR. Naši obchodní zástupci jsou připraveni se o zákazníky postarat ve všech regionech České republiky.

Jsme držiteli:
Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009,

Historie společnosti a její milníky

Děkujeme všem zákazníkům za jejich přízeň, jsme velmi vděčni za naši dlouholetou spolupráci. Jen díky vám můžeme i nadále nabízet české, kvalitní, čisticí a mycí výrobky.

________________________________________________________________________________________________________

Politika kvality společnosti ALFA CLASSIC, a.s.


  Společnost ALFA CLASSIC, a.s. je – výrobní, obchodní a logistická společnost se
zaměřením na služby v oblasti firemní hygieny s působností po celé ČR.
  Společnost se zaměřuje na oslovování právnických i soukromých osob za účelem
dlouhodobé spolupráce v oblasti dodávek hygienického, papírového, drogistického zboží i
vlastního výrobního programu společnosti (čistící a úklidové prostředky, dezinfekce, tekutá
mýdla). Společnost na českém trhu nabízí produkty největších výrobních společností z celého
světa. V posledních letech se společnost zaměřuje na dodávky zboží do segmentu HORECA a
do úklidových společností. Společnost pravidelně rozšiřuje ve svém výrobním programu i v
prodejním portfoliu zboží, které zákazník pro svou činnost poptává.
  Výrobní program společnosti se v čase mění a v současnosti se dá rozdělit následovně:
1. Tekutá mýdla
2. Prostředky na podlahy
3. Prostředky na toalety
4. Prostředky na povrchy
5. Skupina doplňkových prostředků – spíše úzce specializovaných (po stavební úklid
apod.)
6. Dezinfekční prostředky
7. Řada ALFA EKO – prostředky šetrné k životnímu prostředí
Námi vyráběné výrobky svým širokým spektrem účinnosti zajistí dostatečné produktové
portfolio pro všechny zákazníky společnosti. Pro výrobu nakupujeme suroviny od významných
evropských firem.
Výrobní program je rozdělen do dvou základních kvalitativních řad:
1. PREMIUM – tato řada je určená pro profesionální úklid
2. UNIVERSAL – tato řada je směřovaná do segmentu ekonomy
a speciální řady:
3. DEZINFEKCE – tato řada je určená pro všechny zákazníky společnosti
4. ALFA EKO
  Snahou společnosti je svým zaměřením pokrýt celé spektrum hygieny, která je určená
pro úklidové společnosti, HORECA, průmyslové a potravinářské podniky, zdravotnictví i malé
prodejny. Svým rozsahem i výběrem z mnoha kvalit společnost dokáže uspokojovat potřeby
všech svých zákazníků. Nemalou měrou společnost získává zákazníky komplexní službou.
Např. logistické služby poskytuje v termínech, které si přeje zákazník s rozvozem po celé České
republice.

  Výrobní program společnosti je pravidelně inovovaný a koresponduje s požadavky

zákazníka. Hlavní důraz je kladen na vysokou kvalitativní úroveň. Dalším důležitým kritériem
při vývoji a výrobě je zohlednění šetrnosti k životnímu prostředí, tj. je snaha o používání snadno
odbouratelných surovin a surovin šetrných k životnímu prostředí.
  Cílem společnost ALFA CLASSIC, a.s. v oblasti kvality je udržet si a stále zlepšovat
pozici spolehlivého, stabilního a profesionálního partnera všech zákazníků v oblasti firemní
hygieny a drogistického zboží.
  Včasnost, spolehlivost, rychlost, konkurenceschopnost, plná sortimentní dostupnost,
flexibilita výrobního programu a nabídky sortimentu, kvalita všeho nabízeného zboží a
kompletní servis pro zákazníka jsou základními záměry společnosti. Tyto záměry vedení
společnosti dále rozpracovává spolu se zaměstnanci společnosti do konkrétních měřitelných
cílů kvality za účelem neustálého zlepšování společnosti.
  Základním předpokladem pro uskutečnění této politiky jsou především zaměstnanci,
kteří jsou odborníci v profesích, v kterých ve společnosti pracují. Právě oni jsou schopni
potřeby a očekávání zákazníka určit, převést na požadavky a plnit je k maximální spokojenosti
zákazníka. Společnost trvale vytváří a bude vytvářet odpovídající podmínky a pracovní
prostředí pro jejich další odborné vzdělávání jak v profesní oblasti, tak i v oblasti systémů
kvality a ochrany životního prostředí.
  Vedení společnosti je přesvědčeno o správnosti záměrů systému kvality, a proto s touto
Politikou kvality seznámilo své zaměstnance a seznámí s ní i své zákazníky, obchodní partnery
a další zainteresované strany a to formou prezentace na www.alfaclassic.cz.
Politika kvality podléhá neustálému přezkoumávání s ohledem na měnící se situaci na
trhu, na vývoj v oblasti firemní hygieny, konkurenci a s ohledem na měnící se cíle kvality.
  Proces stálého zlepšování společnosti vychází zejména z potřeb a očekávání zákazníků. Vedení
společnosti se zavazuje přijaté podněty týkající se systému řízení kvality plnit, průběžně
prozkoumávat a vyhodnocovat a jejich hodnocením hledat možnost dalšího a neustálého
zlepšování.